ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.เฉพาะมมร.วิทยาเขตล้านนา(ด่วน)
นักศึกษาภาคปกติ ...คณะศาสนาและปรัชญา คณะสังคมศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์(รหัส 58-60) ให้ปริ้นท์ใบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จากระบบบริการการศึกษา แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคาร กรุงไทย ได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2560
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล มมร.ล้านนา   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2560
 2.มมร. ส่วนกลาง
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 57) กำหนดลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1 -15 ธันวาคม 2560
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤศจิกายน 2560
 3.เฉพาะมมร.วิทยาเขตล้านนา
แจ้งนักศึกษาคณะศาสนาและปรัชญา คณะสัมคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ (รหัส 58-60) ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 .. วันที่ 18 ธันวาคม 2560
ประกาศโดย   เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล มมร.ล้านนา   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  ศูนย์บริการวิชาการ มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1096 -1099
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีล้านช้าง โทรศัพท์ 042-813028
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386