ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.(มมร ส่วนกลาง) ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 เลขทะเบียนนักศึกษา 56(ด่วน)
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เลขทะเบียนนักศึกษา 56 ติดต่อลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 60 ถึง 4 พ.ค. 60
ประกาศโดย   ทะเบียนและวัดผล   วันที่ประกาศ   29 มีนาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
  ศูนย์บริการวิชาการ มมร. ส่วนกลาง โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1096 -1099
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตล้านนา โทรศัพท์ 053-270975
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตศรีล้านช้าง ติดต่อห้องทะเบียนวิทยาเขต
  ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขตอีสาน โทรศัพท์ 043-242386